Koncepcja utworzenia organizacji windykacyjnej to efekt wieloletnich doświadczeń ekipy menedżerów o rozległym dorobku w dziedzinie finansów, konsultingowej i rewizyjnej. W efekcie analiz rynku, wielu konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami sektora bankowego i pozabankowego, z fachowcami na co dzień zmagającymi się z tematyką narastającej pułapki niespłacanych wierzytelności, powstał koncept przedsięwzięcia, którego tezą było zaproponowanie całościowej oferty, zmontowanej z szerokiej palety mechanizmów ekonomicznych i operacyjnych, która połączyła kompetentne i niestandardowe sterowanie zestawami wierzytelności z doświadczeniem zespołów i współpracowników operacyjnych.
Z osobistych doświadczeń inicjatorów przedsiębiorstwa wynika, iż mniejsze i słabsze organizacyjnie jednostki gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, małe banki komercyjne, instytucje parabankowe i zwykłe przedsiębiorstwa – borykają się z wielkimi problemami w tej dziedzinie, nie będąc w stanie lub nie mogąc ze względów logistycznych czy też jurydycznych nawiązać walki z niesolidnymi dłużnikami bardziej twórczo, nie ograniczając się do łatwej i mało efektywnej procedury komorniczo-sądowej. Innowacyjny pakiet produktów i usług, wypracowany przez specjalistów organizacji i twórczo adaptowany do oczekiwań klienta, umożliwia sprofilowaną ofertę dla przedsiębiorstw nie tylko finansowych, ale też przedsiębiorstw i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólnym mianownikiem są zaległe należności. W szczególności bardzo dobrze rozumiane są tu potrzeby oraz specyfikę działania spółdzielczych instytucji finansowych.
Sprawdź tę witrynę z: jakie dobre tabletki na odchudzanie