Jeśli wyruszamy pracować do UK, powinno się najpierw poznać swoje prawa. Okazuje się, że możemy starać się o zadośćuczynienie za wypadek podczas pracy w Anglii, gdy winny jest pracodawca. Odpowiedzialność spada na niego, kiedy w zakładzie pracy zlekceważone zostały przepisy BHP. Dotyczy to także zwykłego potknięcia – można dowieść, że przełożony nie dbał np. o właściwy system sprzątania. Co robić w razie wypadku w pracy? Trzeba pamiętać, iż o zadośćuczynienie zawsze powinno się walczyć – nie można bać się utraty pracy czy innych konsekwencji. Na wystąpienie o zadośćuczynienie mamy trzy lata od czasu wypadku. Możemy więc poczekać chwilę i sprawdzić, jak rozwinie się sytuacja. Jeżeli pracodawca wyrzuci z pracy osobę po wypadku w wyniku rozpoczęcia procesu odszkodowawczego, powinna ona ubiegać się również o zadośćuczynienie za bezprawne zwolnienie – jeżeli pracowała w tym miejscu ponad rok.
Każdy wypadek trzeba zgłaszać swojemu szefowi i dopilnować, aby znalazł się w tzw. księdze wypadków (Accident Book). Jeżeli w miejscu pracy nie ma tego rodzaju książki, należy spisać wszystkie informacje na temat wypadku w dwóch kopiach i jedną oddać pracodawcy. Następnym krokiem będzie konsultacja u lekarza. Jeżeli wypadek nie był na tyle poważny, by wzywać pogotowie, najlepiej szybko udać się samodzielnie do szpitala lub lekarza rodzinnego. To właśnie lekarz zapisze odniesione przez nas obrażenia w historii medycznej – to konieczność, by móc domagać się odszkodowania. Wypadek w pracy – co nam może przysługiwać? Jeśli z przyczyny odniesionych w wypadku szkód musimy wziąć wolne od pracy, przełożony jest zobowiązany wypłacić nam tzw. Statuory Sick Pay. W zależności od rozległości obrażeń, możemy również wystąpić o dodatkowe benefity – będą płacone przez okres, w którym nie będziemy mogli wrócić do pracy. Każdy wypadek jest rozpatrywany indywidualnie – nieskomplikowane sprawy mogą zostać rozwiązane po 6-8 miesiącach, z kolei trudniejsze trwają znacznie dłużej. Zazwyczaj potrzeba ok. 12-18 miesięcy, aby wszystko się wyjaśniło. Wysokość rekompensaty może być poddana negocjacjom między wybranym przez nas prawnikiem a firmą ubezpieczeniową pracodawcy.
Zobacz na:: http://odszkodowanieuk.co.uk